Управление


Ние сме двама партньори, приемащи фасилити мениджмънта много сериозно, приятели извън работа, с различно образование и интереси.

 

Горан Миланов – Управляващ партньор

Горан е строителен инженер с над 15 години опит в проектиране, управление, строителсто и фасилити мениджмънт проекти. Заемайки управленски позиции в Nemetschek AG, Nemetschek Bulgaria, CenterMine, той активно е работил за позиционирането на фасилити мениджмънта като управленска дисциплина, допринасяща за постигането на устойчиви резултати в организациите. Горан е един от основателите на Българската фасилити мениджмънт асоциация и доскорошен председател. От 2014 година е заместник председател на Европейската фасилити мениджмънт асоциация.

 

Владимир Янков – Управляващ партньор

Владимир е Фасилити мениджър, завършил University of Berkeley , California. От 1999 година работи активно по проекти, свързани с проектиране, строителство и фасилити мениджмънт в САЩ и България. Заемайки позиции в Dalkia и Lufthansa Technik Sofia той е бил отговорен за управлението и оптимизацията на големи търговски, индустриални и жилищни обекти. Владимир е сертифициран Фасилити мениджър от IFMA и притежава сертификат от Project Management Institute.

 

Емил Киров – Технически мениджър

Емил е машинен инженер с богат опит в управлението на различни проекти, свързани оптимизацията и поддръжката на различни сгради, включително инсталиране на ново оборудване, енургийни проекти и други. През последните 10 години е участвал в проекти за реконструкция и модернизация на големи търговски обекти, офис и жилищни сгради, индустриални обекти.