Консултации


Фасилити мениджмънт консултации, включващи

Разработка и внедряване на Фасилити мениджмънт стратегии и Фасилити мениджмънт модели адаптирани към основния бизнес на организациите, включително споразумения за нива на услуги (SLA), ключови показатели за изпълнение (KPI), различни видове планове за поддръжка, оценка на представянето.

 

Управление на търгове, включително разработка на тръжна документация, избор на доставчици на услуги, сключване на договори за услуги и контрол на изпълнението.

 

Пазарни изследвания, пазарни анализи и услуги за инвеститори.

 

Технически анализи и оценки, включително цялостни доклади за техническо състояние на сгради.