Управление на проекти


Управление на проекти, включващо

Управление на строителни проекти

Специфични проекти, свързани с реконструкции, саниране и ремонти, включително големи инфраструктурни проекти

Проекти за подобряване представянето на сгради, включително енергийна ефективност

Подбор на персонал, обучения

 

Управление на проекти, включващо всички процеси на професията, някои от които са:

  • Изработване на план на проекта
  • Изработване на график
  • Управление и контрол на доставки
  • Контрол на изпълнението
  • Контрол на разходите
  • Комуникация
  • Приключване на проект и други