Фасилити мениджмънт


Фасилити мениджмънт

Цялостен Фасилити мениджмънт съгласно EN 15221 и ISO 41001

Контрол и управление на доставчици на услуги

  • Оптимизация на средата с фокус върху хората

Разработка и внедряване на планове за управление и поддръжка, съобразени и включващи:

  • Хора, сгради и съоръжения
  • Бюджет и разходи
  • Договори
  • Администриране на документацията, CAFM

Стратегии и планове за оптимизация на представянето на сградите, съобразени с основната стратегията на организацията и нормативна уредба, включително енергийни стратегии.