Консултантски проекти


Оптимизация на Фасилити мениджмънт процеси и внедряване на софтуер за управление в голяма застраховетелна компания с над 220 локации, Германия

Внедряване на CAFM системи в различни компании

Разработка на тръжна документация и цялостно управление на търг за избор на стратегически доставчиц на ФМ услуги за офисна сграда, София, България

Консултански услуги за оптимизация на Фасилити мениджмънт процеси в голям доставчик на Фасилити мениджмънт услуги, България

Фасилити мениджмънт, енергийна ефективност и консултантска дейност в различни организации и типове сгради – жилищни, търговски, обществени в Калифорния, САЩ

Инфраструктурен Фасилити мениджмънт, включително анализи за приложимост, планове за поддръжка, саниране и други за националната пътна мрежа, България

Изследвания за приложимост на мерки за оптимизация на Фасилити мениджмънт прозеси в различни болници, България