Фасилити мениджмънт проекти


Цялостен Фасилити мениджмънт и обслужване на клиенти в жилищен комплекс с обща застроена площ от 270,000 m², София, България

Оперативен Фасилити мениджмънт на търговски център с обща застроена площ от 285,000 m² и 410 магазина, София, България

Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност в предприятие за ремонт и обслужване на самолети с площ 25,000 m² , София, България

Цялостен Фасилити мениджмънт в голямо предприятие за продажба и ремонт на тежкотоварни автомобили, София, България