Управление на проекти


Управление на проект и координация на строително – монтажни дейности при строителството на индустриално предприятие с площ 30,000 m² и бюджет тна проекта от € 25 million

Управление на проект за строителство на луксозна жилищна сграда

Управление на проекти за енергийна ефективност и саниране

Управление на проект за внедряване и въвеждане в експлоатациа на система за сградна автоматизация в голям търговски център