Проекти


Фасилити мениджмънт проекти I Управление на проекти I Консултантски проекти I

Днешните сгради започват да са фокусът на организациите и това води все повече собственици на сгради и управители да покажат добавената им стойност за бизнеса.

Сградите са голяма част от активите на фирмите и е нормално да се търси възможност за оптимизация и намаляване на разходите, както и увеличаване на продуктивността.

Общата цел на по-добро използване на фасилити мениджмънта и предоставянето на възможност на собствениците/управителите да добавят стойност на дейностите си, през жизнения цикъл на сградата и чрез осигуряване на безопасна, здравословна, ефективна и ефикасна работна среда.

Добрите фасилити мениджмънт процеси ще създадат добавена стойност – оптимизация на разходите за комунални услуги, запазване на добавената стойност на сградата, както и ще доведат до повишаване на удовлетвореността при служителите ви. Освен като високо ефективен механизъм той ще увеличи удовлетвореността на клиентите и ще представи по-добри бизнес възможности.

Ние сме способни да сме ваши партньори и да определим заедно как да направим сградите ви по-ефективни и как да приобщите служителите ви към това начинание.